Stolpar i äkta kastanj
Stolpar i äkta kastanj, olika dimensioner finns.

Äkta kastanj stolpar

Stolpar i äkta kastanj har funnits i århundraden, vissa finns kvar än idag.

Valet av stolpar bör göras utifrån ett flertal olika faktorer, främst att stolpen är ett bra alternativ ur miljösynpunkt, att den passar in i miljön där den skall användas och är lämplig för ändamålet. Andra avvägningar som bör beaktas är stolpens livslängd (hur ofta stolpen måste bytas ut), vilket underhåll som krävs och hur lätt det är att sätta upp.

Det flesta stolpar av trä är gjorda av furu och tryckimpregnerade.  Träskyddsklass NTR/A är en kvalitetsklass för virke som impregneras med flera giftiga ämnen för att klara markkontakt under många år.

När tryckimpregnerade stolpar skall bytas ut får de uttjänta stolparna inte hamna bland de "vanliga soporna" på soptippen eller eldas upp på gården. Stolparna skall då lämnas till kommunens avfallsstation. Vilket kostar samhället åtskilliga kronor att bli av med.

Det finns ett antal trädslag som man kan välja, som är barkad, spetsad och obehandlat. Detta gäller ek, robinia, äkta kastanj, lärk och douglas. 

Sågade stolpar gjorda utav tropiskt virke som bilinga, azobe, sapi eller tali. Användbart i djur- och lekpark på grund av att virket inte är giftigt. Används också flitigt för att markera markgränser i skogen.

Garvämnena i äkta kastanj gör att det flesta djur inte gnagar på virket.

Våra stolpar i äkta kastanj och andra trädslag är obehandlade och eventuellt spill får eldas upp. Stolparna som de pratas om här finns också i våra utemöbler där markkontakt förekommer. Allt för att öka livslängden på våra möbler.

Ytbehandling av dessa obehandlade trästolpar skall inte göras.

!

längd 160cm Ø8-10cm

9050298

Äkta kastanj

!

längd 180cm Ø8-10cm

9050304

Äkta kastanj

!

längd 250cm Ø8-10cm

9050328

Äkta kastanj

!

längd 300cm Ø8-10cm

9050335

Äkta kastanj

!

längd 300cm Ø10-12cm

9050373

Äkta kastanj

!

längd 300cm Ø12-14cm

9050434

Äkta kastanj

!

längd 400cm Ø10-12cm

9050380

Äkta kastanj

!

längd 400cm Ø12-14cm

9050397

Äkta kastanj