Frakt- och leveransvillkor

 

1 Prisgaranti.

 

Priserna ändras inte till 2017-12-31 om inte myndigheterna ändrar skatter eller avgifter. Valutaförändringar och ändringar där TEHDASPUU AB inte kan påverka är skäll för TEHDASPUU AB att få ändra deras priser.

 

2 Betalning.

 

Betalning igenom fakturering sker endast efter sedvanligt kreditprövning. Beställning tas om hand so fort Er betalning har kommit in. Alla priser är priser i Svenska kronor. Alla priser avser priser för avhämtning hos oss, Trädgårda 33291 Gislaved. Betalning inom 10 dagar kan enbart ske efter överenskommelse. Vi behöver då Er person- eller organisationsnummer.

Importören är skyldig att betala eventuella tillkommande skatter och eller tullar och tullavgifter.

 

3 Beställning.

 

Beställning går snabbast via en utav våra hemsidor. För att undvika problem är det bäst att ställa frågor igenom info@tehdaspuu.com. För att vi skall lämna pris på en ritning ber vi Er att skanna in den och skicka den till ovanstående e-postadress eller skicka den till TEHDASPUU AB, Trädgårda, 33291 Gislaved. Beställaren har fullt ansvar att alla uppgifter är komplett och korrekt. Felleverans på grund av felaktigt eller uteblivna uppgifter debiteras. Vi meddelar Er uppskattade leveranstid när vi inte har beställd vara på lager.

  

Frakt.

 

Frakt tillkommer alltid på våra varor om inget annat anges. Fraktbeloppet meddelas efter lagd beställning och innan det skickas till Er. Ni kan då välja att avstå från att genomföra köpet om Ni anser att fraktkostnaden blir för hög. Transportföretaget ringer till Er innan leverans där Ni får information om leveranstiden. Var vänlig ange det telefonnumret där Ni som bäst kan nås.

För alla leveranser gäller att transportföretaget levererar vid asfalterad eller stenlagd yta. Vid flervåningshus levereras godset fram till porten på marknivå ifall så är möjligt.

  

4 Lastpallar.

 

Det kan hända att vi levererar varorna på så kallade EU-pallar. Dessa debiteras med 125 kronor per styck.

 

5 Returfrakter.

 

Returfrakter kan bestå utav oss levererade EU-pallar och produkter.

All returfrakt skall ställas åtkomligt för lastbil med bakgavelhiss och samlas på ett ställe. Vi debiterar kostnaderna för hämtning enligt gällande taxor. Beställningsvaror tas ej retur om inget annat är överenskommet.

Sågade produkter, brutna eller trasiga produkter, lagda och upplockade artiklar tas inte tillbaka. Emballage och skräp tas inte tillbaka.

Vid retur av obruten helpall krediteras 85% av varans värde, är pallen bruten krediteras 75% av varans värde.

Produkter som bara säljs på helpall tar vi inte retur efter det har öppnats, cirklar en del natursten och singel i storsäck/bigbag.

 

6 Distanshandelslagen.

 

I det fall Ert köp faller under distanshandelslagen har Ni rätt att ångra Ert köp i 14 dagar. Observera att detta inte gäller måttbeställda varor. Detta görs skriftligen via brev eller e-post. Köpta varor skall då returneras till TEHDASPUU AB i oförändrat skick. Återtransporten debiteras till Er.

 

7 Reklamationer.

 

Skulle vi mot förmodan leverera en felaktig vara ser vi till att den rätta varan kommer så fort som möjligt till Er och hämtas den fellevererade varan. Skulle det bli tvist om detta hänvisar vi till Almänna reklamationsnämnden. Skada på utav oss levererad vara skall Ni omedelbart anmäla detta till oss. TEHDASPUU AB står för frakten och eventuell ersättningsleverans. Varan skall emballeras väl, helst i originalförpackning tillsammans med beskrivning av felaktigheten. Skadas varan eller kommer bort då Ni återsänder den är Ni betalningsansvarig. Reklamationer skall vara gjorda inom 8 dagar.

  

8 Hämtning.

 

Om Ni själv vill hämta varorna hos oss meddelar vi Er när ordern är färdig att hämtas. Eventuell transportförsäkring får Ni som köpare själv ombesörja.

Det kan förekomma att vi skickar till ett ombud i närheten hos Er där Ni kan hämta ut varan själv. Vårt transportföretag meddelar Er när varan har kommit på plats.

 

9 Leverans.

 

Leveranstiden som anges utav oss är preliminär. Ni blir kontaktad utav transportföretaget före leverans eller när varan kan hämtas hos ombud.

Vår transportör får inte lämna varor utan underskrift. Ni är skyldiga att vara på plats eller se till att ett ombud kan ta emot varorna. Kan vi på grund av olika omständigheterna inte leverera inom överenskommen tid tar vi kontakt med Er. Ni har då möjlighet att säga upp avtalet angående leverans av varor(-na). TEHDASPUU AB kan inte ställas till svars för kostnader kommande ifrån det faktum att vi inte levererade vid önskad/angiven tidpunkt. För paket som inte utlösas inom 30 dagar debiterar vi Er alla fraktkostnaderna.

 

10 Lossningsskador.

 

Fordon som kommer att leverera gods till Er är tunga. Markskador som uppstår vid leverans är ingen grund för ersättning.

Om inget annat är överenskommet levereras all material på EN plats. Ni har en timme fri leveranstid, därefter gäller sedvanligt timtaxa. Skall transportören dela på leveransen debiteras Ni därefter. Transportören förbehåller rätten att leverera varorna på närmsta lämpliga plats ifall anvisad plats är oåtkomligt för chauffören. Bomkörning debiteras.

 

11 Bilder.

 

Alla bilder, ritningar och färger kan ha avvikelser vad det gäller återgivningen. Detta innehar ingen rätt till ersättning eller nekande till leverans. Vi använder mycket tid för att ge Er så korrekt information som möjligt. TEHDASPUU AB kan inte hållas till svars ifall information visar sig vara felaktigt eller för gammal.

 

12 Läggning/installering/uppsättning.

 

TEHDASPUU AB kan inte ställas till svars för felaktig montering, läggning eller uppsättning av igenom oss levererade varor. Vi har inget ansvar vad det gäller ett felaktigt användande utav varor som levererades utav oss.

 

13 Förändringar.

 

Tekniska förändringar, förändringar i måttangivelser, förändringar i modell, färg eller pris kan förekomma.

 

14 Fel.

 

När Ni ser fel eller annat på vår hemsida som behöver ändras, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@tehdaspuu.com.

   

15 PUL.

 

TEHDASPUU AB försäkrar Er att följa PUL-lagen och får inte använda personuppgifterna i annat syfte.

  

16 Övrigt.

 

För frågor angående materialen var vänlig läs på vår hemsida. För övrigt gäller ABM92 och ABM92BR.